m b b u s i n e s s

ทําไมต้องเลือกเรา

คุณธรรมนำธุรกิจ คือ ปรัชญาของเรา

ความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน คือ งานของเรา
จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีที่เราดำเนินงานด้วยปรัชญา"คุณธรรมนำธุรกิจ" ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการเรามาอย่างยาวนานในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงชั้นนำต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานพยาบาล โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านพักอาศัย รวมทั้งโชว์รูมต่าง ๆ การทำงานเราเน้นการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน จนกระทั่งเลิกงาน เราดูแลทุกชิ้นงานใน 4 ส่วนประกอบหลัก “HERO”

มาตรฐานของทีมงาน (H : Human Resources)

เริ่มจากการคัดเลือกและติดตามการทำงานที่หน้างานเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของ MB นอกจากนั้นเราเน้นการให้ความรู้ และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง

น้ำยาและอุปกรณ์ (E : Equipment)

ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน เราเน้นการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ สะอาดเอี่ยม รวดเร็ว สร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด

สร้างความสัมพันธ์ (R: Relation)

ในทุกส่วน ทั้งทีมงานส่วนกลางของบริษัท พนักงานที่ดูแลลูกค้าที่หน้างาน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และ MB มีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม

การบริการของทีมงานส่วนกลาง (O : One Stop Service)

เป็นเสมือนเลขา คอยดูแลรับผิดชอบ และใส่ใจในความต้องการของลูกค้าตลอดเวลาที่ต้องการ และเรามีพนักงานสำรองที่ผ่านการอบรมรองรับสำหรับลูกค้าทุกราย สามารถทดแทนพนักงานหน้างานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน สามารถแจ้งเราผ่าน Call Center ได้หลายช่องทาง

m b b u s i n e s s

สาส์นจากผู้บริหาร

ทรัพยากรบุคคลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานของเรา สิ่งมุ่งหวังในการทำงานอันดับแรก คือ ทีมงานทุกคนมีความรักในการทำงาน เราจึงมีเป้าหมายให้ทีมงาน
มีความสุขในการทำงาน พวกเราจะมุ่งเน้นสร้างสรรค์การทำงานเพื่อคุณภาพงานที่พัฒนามากขึ้นในทุกวัน ให้ได้
ความรู้ คือ สิ่งสำคัญต่อการพัฒนา เราเชื่อว่าบุคลากรทุกคนสามารถพัฒนาได้ MB จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ทุกคนมีความรู้เพิ่มเติม ทั้งในงานตนเอง และมีเส้นทางเติบโตในสายงานของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้มีความรู้ในส่วนอื่น ๆ เพื่อเข้าใจงานบริการภาพรวมของบริษัท
พวกเรามีเป้าหมายร่วมกันคือ ให้ลูกค้าได้ความสุขความพอใจจากการรับบริการจาก MB เพื่อ “ให้ได้งานบริการที่ดีขึ้นมากกว่าการคาดหวังของลูกค้า”
คุณเมตตา ตั้งจันทรประภาพ
B.B.A., M.B.A., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)