โปรโมชั่น แถม อบฆ่าเชื้อโรค 99.99 % ด้วยรังสี UVC มูลค่า 4,000.- ฟรี !!! สำหรับช่วงนี้ ถึง 31/10/65 เท่านั้นบริษัท มอรัล บิสสิเนส จำกัด คุณธรรมนำธุรกิจ คือ ปรัชญาของเรา ความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน คือ งานของเรา จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีที่เราดำเนินงานด้วยปรัชญา

m b b u s i n e s s

Human Resources

MB เน้นให้พนักงานทำงานด้วยความสุข ความรักในงาน เราเน้นอบรมและทดสอบพื้นฐานการทำงาน (Basic Cleaning) รวมทั้งมีการคัดเลือกพฤติกรรมอื่น ๆ ของทีมงานและที่สำคัญคือ ความซื่อสัตย์
นอกจากนั้น MB มีนโยบายอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถพนักงานและมีการประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง และ ติดตามงานทุกชิ้นงาน เพื่อให้ได้ทีมงานที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ขั้นตอนการคัดเลือก (Selection)

1. Standard

ตั้งมาตรฐานในการคัดเลือก

2. Training

อบรมตามมาตรฐาน MB

3. Choosing

เลือกเฟ้นพนักงานของเรา เบื้องต้นดังนี้

  • ความรู้ความสามารถในการทำงาน
  • ความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด
  • ความรับผิดชอบต่องานและตนเอง
  • การให้ความร่วมมือต่อทีมงาน
  • มารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน
  • มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
  • ขยัน
  • ความซื่อสัตย์

การพัฒนา (Development )

MB ได้จัดโครงสร้างให้พนักงานทุกคนมีเส้นทางความก้าวหน้าของการทำงาน

1. Follow-Up

ติดตาม ตรวจตราการทำงานให้ได้มาตรฐานของ MB

2. Career Path

พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและมีความสุขในการทำงาน